งานวิจัย: บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริงหรือไม่?

การสูบบุหรี่ เป็นปัญหาใหญ่ต่อสุขภาพ ส่งผลร้ายแรงต่อทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง

การเลิกสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่ผู้สูบหลายคนต้องการทำ แต่ทำได้ยาก

บุหรี่ไฟฟ้า กลายเป็นทางเลือกใหม่ ที่อาจช่วยให้เลิกบุหรี่ได้

บทความนี้ จะรวบรวมงานวิจัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพของบุหรี่ไฟฟ้า ในการช่วยเลิกบุหรี่

งานวิจัย

 • Cochrane Review ตีพิมพ์ในปี 2022 วิเคราะห์งานวิจัย 74 ชิ้น พบว่า บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ดีกว่า ยาเลิกบุหรี่แบบทดแทนนิโคติน และการให้คำปรึกษา
 • National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ของอังกฤษ ตีพิมพ์ในปี 2021 แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ร่วมกับการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยเลิกสูบบุหรี่
 • Royal College of Physicians ของอังกฤษ ตีพิมพ์ในปี 2021 สรุปว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงน้อยกว่าบุหรี่ التقليدي และมีประสิทธิภาพในการช่วยเลิกสูบบุหรี่

อย่างไรก็ตาม

 • ยังมีงานวิจัยบางชิ้น ที่พบผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกัน
 • ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ เกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของบุหรี่ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง

 • บุหรี่ไฟฟ้า ยังมีสารเคมีบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • บุหรี่ไฟฟ้า อาจทำให้เกิดการเสพติดนิโคตินได้
 • บุหรี่ไฟฟ้า ไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชน ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

สรุป

งานวิจัย

 • บ่งชี้ว่า บุหรี่ไฟฟ้า** อาจช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้
 • ยังมีความจำเป็นต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของบุหรี่ไฟฟ้า

ผู้สูบบุหรี่

 • ควรศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างละเอียด
 • ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า

ไม่ใช่

ทางเลือกที่ดีที่สุด

แต่

เป็น

ทางเลือกที่ดีกว่า

สำหรับผู้สูบบุหรี่ التقليدي

ที่ต้องการเลิกสูบ