ชุมชนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า: แหล่งข้อมูลและการสนับสนุน


ชุมชนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า: แหล่งข้อมูลและการสนับสนุน

บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ใช้หลายคนมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิม แต่ยังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า:

 • เว็บไซต์:
  • สมาคมควบคุมการสูบบุหรี่แห่งประเทศไทย: https://www.thaihealth.or.th/: เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลสำหรับเลิกสูบ
  • กรมควบคุมโรค: [URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]: เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้า รวมไปถึงคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง
  • ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ: [URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]: เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิจัยและนโยบายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
 • กลุ่ม Facebook:
  • กลุ่มเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง: [URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]: กลุ่มนี้ให้พื้นที่สำหรับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบ แบ่งปันประสบการณ์ และให้กำลังใจกัน
  • กลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าประเทศไทย: [URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]: กลุ่มนี้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า แบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • กลุ่มควบคุมการสูบบุหรี่: [URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]: กลุ่มนี้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการควบคุมการสูบบุหรี่ แบ่งปันข่าวสาร ข้อมูล และความคิดเห็น

การสนับสนุนสำหรับผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า:

 • สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600: สายด่วนนี้ให้บริการคำปรึกษาและสนับสนุนสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้า
 • คลินิกเลิกบุหรี่: โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งมีคลินิกเลิกบุหรี่ที่ให้บริการคำปรึกษา การรักษา และยาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบ
 • แอปพลิเคชั่นเลิกบุหรี่: มีแอปพลิเคชั่นมากมายที่สามารถช่วยผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลิกสูบ แอปพลิเคชั่นเหล่านี้สามารถติดตามความคืบหน้า ให้กำลังใจ และเสนอคำแนะนำ

ข้อควรระวัง:

 • ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของบุหรี่ไฟฟ้า
 • บุหรี่ไฟฟ้าอาจไม่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • บุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้ติดนิโคติน

การเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า:

 • การเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของคุณ
 • มีหลายวิธีที่จะช่วยให้คุณเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า
 • คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากสายด่วนเลิกบุหรี่ คลินิกเลิกบุหรี่ หรือแอปพลิเคชั่นเลิกบุหรี่

การตัดสินใจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า:

 • การตัดสินใจที่จะใช้หรือเลิกใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล
 • สิ่งสำคัญคือต้องทำข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ
 • ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้า
 • ควรปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อกังวล