ผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า: สารเคมีและกลไกการออกฤทธิ์

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ในการแปลงน้ำยาที่มีนิโคติน กลิ่น และสารเคมีอื่นๆ ให้เป็นไอน้ำ ผู้ใช้สูดดมไอเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน

สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้า:

 • นิโคติน: สารเสพติดที่พบในยาสูบ กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจ เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ มะเร็ง และโรคปอด
 • สารแต่งกลิ่น: สารเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้า บางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารเคมีกลุ่มไดอะซิทิล (diacetyl) ที่อาจทำให้เกิดโรคปอดอักเสบแบบ obliterative bronchiolitis
 • สารกันบูด: สารเคมีที่ใช้ยืดอายุการใช้งานของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า บางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารเคมีกลุ่มโพรพิลีนไกลคอล (propylene glycol) และกลีเซอรีน (glycerin) ที่อาจทำให้เกิดระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
 • โลหะหนัก: สารปนเปื้อนที่พบในบุหรี่ไฟฟ้า บางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ตะกั่ว นิกเกิล และโครเมียม ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ มะเร็ง และโรคทางระบบประสาท

กลไกการออกฤทธิ์ของบุหรี่ไฟฟ้า:

 • นิโคติน: นิโคตินจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจ เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ มะเร็ง และโรคปอด
 • สารเคมีอื่นๆ: สารเคมีอื่นๆ ในบุหรี่ไฟฟ้า เช่น สารแต่งกลิ่น สารกันบูด และโลหะหนัก อาจส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน เช่น ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ มะเร็ง และโรคทางระบบประสาท

ผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า:

 • โรคปอด: บุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดโรคปอดอักเสบแบบ obliterative bronchiolitis โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน และโรคปอดเรื้อรัง
 • โรคหัวใจ: บุหรี่ไฟฟ้าอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
 • มะเร็ง: บุหรี่ไฟฟ้าอาจเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก และมะเร็งชนิดอื่นๆ
 • ผลต่อทารกในครรภ์: บุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงของการแท้งบุตร และทารกเกิดก่อนกำหนด

ข้อควรระวัง:

 • ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของบุหรี่ไฟฟ้า
 • บุหรี่ไฟฟ้าอาจไม่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจใช้งาน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: